Burçlar

Burçlar

Babillilerin gökyüzünü daire olarak kabul edip 12 eve ayırmasından sonra buralara burçlar yerleştirilmiştir. Gökyüzü haritasında olduğu gibi her bir burç, 30 derecelik bir bölüme yerleştirilmiştir. Burçlar, Koç Burcu ile başlar ve Balık Burcu ile biter.Bu on iki evin anlamları şöyledir:

Birinci evde, kişinin gelişimi ile ilgili mizacı, karakteri, iyi ve kötü eğilimleri ile ilgili her şey incelenir
İkincisi, paraya yönelik çıkarlarının tümü hakkında bilgiler verir.
Üçüncüsüne, yapacağı küçük seyahatleri, mekân değiştirmeleri ile ilgili bilgi almak için başvurulur.
Dördüncüsü, büyükleri(özellikle babası) ve miras işleri hakkında bilgi verir.
Beşincisine çocuklar, yapılacak işler ve para kazanmaya yönelik teşebbüsleri öğrenmek için bakılır.
Altıncısı, aile hakkında, ailenin çevresinde ve hizmetinde olanlar hakkında, hastalıklar ve mücadeleler hususunda genel bilgi verir.
Yedincisi, evlilik evidir. Burada ayrıca nefretlerin açıklanması, kavgalar, ayrılmalar da ortaya çıkar.
Sekizincide önceden beklenmeyen kazançlar, her türlüsünden elemler ya da doğal veya şiddetli ölümler yer alır.
Dokuzuncuda bilimsel yetenekler, uzun yolculuklar, dinî eğilimler ve ilâhî plândan gelen korumalar ortaya çıkar.
Onuncuda kişinin iyi ya da kötü talihi, sosyal durumu, yükselişi ya da düşüşü belli olur.
On birincisi, dostların, yardım edenlerin, birleşmelerin, her türden korunmaların belli olduğu evdir.
On ikincisinde her insanın hayatında görülen eprövler, aleyhte konuşmalar, düşmanlıklar, gizli düşmanlar, sürgünler ve esaretler ortaya çıkar.
devamı için tıklayın >>>

Online Ziyaretçi :1 | Bugün :12 | Bugün Çoğul :19 | Toplam :122784 | İp No :34.236.190.216