Cinler Alemi

Cinler ve Din
Cin’in lugattaki manası gizliliktir, görünmeyen gizli varlıklar demektir. Cinlerin asıl suretini gören olmamıştır. Cinlerin hakikatini göremeyiz. Çünkü cinler metafizikdir manadır; görülmeyecek kadar latif varlıklardır.
Kuran-ı Kerim’de iki yüzden fazla ayetler cinler yaratılışından, varlığından, insanlardan önce yaratıldığından bahseder. Ayrıca Kuran-ı Kerim’in özellikle 72. suresi olan 28 ayetten müteşekkil cin suresi hep cinlerden bahseder.
Bu bakımdan mutlak bir varlık olarak cinlerin inkarı İslam inancına göre mümkün değildir. Pozitif ilim de cinlerin varlığını ve görünmez olduklarını kabul etmektedir.
Cinler dünyadaki insan sayısının beş katıdır. Ömürleri 800 ile 1000 yıldır hatta daha fazladır. İnsanlar gibi hayat şartları var. Birbirleriyle evlenebilir, hatta çoluk çocuk sahibi olabilirler.
İnsanları, dağları, taşları, ağaçları, yerleri, gökleri, denizleri ve nehirleri yaratan Allah(c.c), tıpkı onlar gibi birer varlık olan cinleri de yaratmıştır. Cinler de Allah(c.c.) tarafından yaratılmış olan tüm varlıkların gözle görülmeyen birer fertlerdir. Kuran-ı Kerim’in ifadesine göre asıl maddeleri ateştir. Son derece latif ve ince cisimli oldukları için, gözle görülmezler. Tıpkı nurani olan melekler gibi. Onların gözle görünmemesi yokluklarını gerektirmez. Varlıkları Kuran-ı Kerim’de ve hadislerle sabittir. İnkarı mümkün değildir.
Büyük alim ŞEYH ŞA'RAVİ buyururlar ki; "Gaybi işlerde dini meselelere gelince, bunlara iman etmek vaciptir. Mahiyetini ve keyfiyetini bilmesek bile. Çünkü imanın bir zirvesi vardır ki, o da Allah'a iman etmektir."
Bir kere kendi isteğinle Allah(c.c.)’a iman ettin mi? Aklınla zirvenin altına girdin mi? Aklın alsın, almasın Allah(c.c.)’ın her dediğini kabul etmek zorundasın. Çünkü bilmemek ve görmemek de hiçbir zaman delil sayılmaz. Çünkü maddeyi gören gözler, manaya da inanmak mükellefiyetindedir. Yani bir şeyin varolduğunu bilmemek, o şeyin yok olduğunu göstermez. devamı için tıklayın >>>

Online Ziyaretçi :1 | Bugün :12 | Bugün Çoğul :14 | Toplam :123537 | İp No :18.206.194.83